Day

25 lutego, 2019
Naszym gościem na  lutowym spotkaniu Zespołu Fundacji Aniwel była Agnieszka Gołębiowska, autorka bloga Dzikie Bielany; popularyzatorka ochrony „dzikiego życia” i form wspierania bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych; Wolontariuszka Ptasiego Patrolu. Dowiedziałyśmy się, dlaczego warto zostawiać niezagrabione liście i nieskoszone trawniki. Ile żyć możemy w ten sposób ocalić: jeże, chrząszcze, motyle, pszczoły, ptaki! „Dzikie Bielany” to bardzo...
Read More

O nas

Fundacja ANIWEL (od ANImal WELfare – dobrostan zwierząt) to inicjatywa absolwentek Studium Psychologii Zwierząt w ramach Interdyscyplinarnego Studium Zachowania Ludzi i Zwierząt.