Day

17 grudnia, 2018
Organizacja II edycji Konferencji okazała się dla nas większym wyzwaniem niż rok temu. Przede wszystkim zależało nam na powtórzeniu wysokiego merytorycznie poziomu, zaproszeniu prelegentów, którzy będą ciekawie opowiadać o dziedzinie swoich zainteresowań. Dodatkowo zależało nam bardzo, aby były to osoby aktywnie działające na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt i kierujące się podobnymi do naszych priorytetami. Finalnie...
Read More

O nas

Fundacja ANIWEL (od ANImal WELfare – dobrostan zwierząt) to inicjatywa absolwentek Studium Psychologii Zwierząt w ramach Interdyscyplinarnego Studium Zachowania Ludzi i Zwierząt.